Digve

Digve er et digitalt verktøy for medlemmer i Filmklynge Nord, en bedriftsklynge bestående av filmbedrifter fra hele Nord-Norge. Verktøyet skal hjelpe brukeren med distribusjon av prosjektene deres ved å gi dem tips og hjelp til framgangsmåte.

Røst Kommunikasjon ba meg designe et designsystem (senere døpt «Chaplin») og et ikonbibliotek.

Alle formene i systemet har myke kanter for å gjøre verktøyet mer vennlig, og bruker skygger for å skape dybde og hierarki. Alt ble designet i 8pt-systemet for å være skalerbart.

Oppbygging av tabeller.

The Designers League

The Designers League (TDL) er et forum for aktører i kreative yrker – profesjonelle, studenter, og hobbyentusiaster – med over 20.000 medlemmer fra hele kloden. I tiden konseptet ble laget var jeg en av åtte stykker som var i ledergruppen, og hadde hovedansvar for nettsiden.

I 2019 ville vi gjøre fotavtrykket til TDL større med fagrelaterte artikler, podcaster, jobblister for jobbsøkere og frilansere, og mer. Jeg og tre andre var i prosjektgruppen for nettsiden.

Dessverre ble ikke dette et reelt produkt, da vi etter mye om og men besluttet oss for å splitte lag. Forumet eksisterer fortsatt.

Nettsiden skulle ha en oversikt over relevante arrangementer, hvor medlemmer kunne legge inn arrangementer i sine nærområder.